A DOKTORI ISKOLA VÁLASZTHATÓ TÁRGYAI

 

Az abszolutórium feltétele a képzés három éve alatt minimum 16 kreditpont megszerzése legalább 8 db szabadon választható (a Doktori Iskola által elfogadott) tárgy teljesítésével. A Doktori Iskola hallgatói szabadon választható tantárgyként teljesíthetnek minden olyan, a kutatásához kapcsolódó, más karokon, egyetemeken vagy szakmérnöki képzésen oktatott tantárgyat, amit az adott félévben a Doktori iskola Tanácsa a hallgató számára engedélyez. A tárgyak befogadása a témavezető támogató javaslatával kiegészített írásbeli kérvénnyel kezdeményezhető. A Doktori iskola Tanácsa különösen indokolt esetben elfogadhatja az Építészmérnöki Kar nappali képzése MSc szintű tantárgyainak teljesítését is.

 

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 - a tárgy pontos címét, Neptun kódját

- azt hogy milyen egyetem, melyik kara és milyen képzési formában (nappali-, levelező-, vagy doktori képzés) hirdette meg

- a tárgyelőadó nevét, beosztását

- a kérvény rövid indoklását (a tárgy hogyan kapcsolódik a kutatási témához) és a témavezető aláírását

 

 

Az elsőéves doktoranduszok számára a korábbi félévek engedélyezett tantárgyai nyújtanak támpontot:

1. Egyéb doktori képzések tárgyai

A felkelések elmélete  (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola)

A vasbeton modellezése (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Cable and Tensible Membrane Structures (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Differential Equations and Bifurcations 1 (BME TTK, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola)

Differential Equations and Bifurcations 2 (BME TTK, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola)

Energy in Buildings I. (Épületenergetika I.) (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Energy in Buildings II. (Épületenergetika I.) (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Kábel- és ponyvaszerkezetek (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Katonai infrastruktúra és fejlesztésének kérdései (NKE Műszaki Doktori Iskola)

Képfeldolgozás (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Kompozitok mechanikája (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Környezetkímélő építés anyagai  (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Környezetpszichológia (BME ÉPK, Építőművészeti Doktori Iskola)

Lézerszkennelés (BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Mechanika (BME GTK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Mechanika I - Kvantuummechanica alapjai (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Mechanika II - Válogatott fejezetek a kvantuummechanikából (BME GTK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Méréselmélet és technika (BME GTK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Menedzsment és vállalatgazdaságtan (BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

Numerikus áramlástan (BME GTK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Polimer kompozitok I. (BME GTK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Rekonstrukció a művészettörténetben (ELTE BTK, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Művészettörténeti Intézet)

Renewable Energy System in Buildings I. (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Renewable Energy System in Buildings II. (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Structural Optimization (BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Törésmechanika (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

 

2. Kari szakmérnöki képzések tárgyai (maximum a szab.vál. tantárgyak fele)

A műemlékvédelem elmélete és története II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

A történelem forrásai és segédtudományai I-II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Építés-ökológia és építésbiológia (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Épületdiagnosztika, auditálás (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Épületfizika (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Értékvédelem (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Fenntartható táj- és területhasználat, településfejlesztés és fenntartás (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Ikonográfia (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Infrastruktúra (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Ingatlanfejlesztés  (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Képző és iparművészeti alkotások védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Komfortelmélet (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Közigazgatás (BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Kultúraszociológia (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Lakáspolitika (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Magyar Építészettörténet IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Megújuló energiák hasznosítása (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Műemlék bemutatások (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Műemlékvédelem gyakorlata I. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Regionális tervezés (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Rehabilitáció (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Stratégiai tervezés (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Településfinanszírozás (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Térinformatika (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Történeti kertek védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Történeti anyagok helyreállítása és fenntartása IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Történeti korok tervezési módszerei és szerkezetei I-II-III-IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

 

3. Idegen nyelvű tárgyak

 

Advanced Mechanics (BME GMK, Műszaki Mechanika Tanszék, MSc)

Analysis of Matrices (BME VIK, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék)

Applied Fracture Mechanics (BME ÉMK, Hidak és Szerkezetek Tanszék)

Budapest, Contemporary Transformations of the City (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Building and Environment Aerodynamics (BME GMK, Áramlástani Tanszék, Msc)

Building Materials 1 (BME ÉMK, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)

C/C++ Programming (BME ÉMK, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

Cable and membrane structures (BME ÉMK, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Chapters from Modern Material Science (BME TTK, Atomfizika Tanszék, MSc)

Cities of the World (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Classical Persian Art 1 (ELTE BTK, Iranisztikai Tanszék)

Contemporary urban design (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Continuum mechanics  (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék, MSc)

Differential Equations and Bifurcations 1 (BME TTK, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, Differenciálegyenletek Tanszék)

Differential Equations and Bifurcations 2 (BME TTK, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, Differenciálegyenletek Tanszék)

Differential Equations with Computer (BME TTK, Matematika Intézet)

Differential Geometry 2 (BME TTK, Geometria Tanszék, MSc)

Digital Cities (BME ÉMK, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

Dynamics of structures (BME ÉMK, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Empirical Research Methodology (BME GTK, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, BA)

Energy in Buildings I. (Épületenergetika I.) (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Energy in Buildings II. (Épületenergetika I.) (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Environmental Effects of Transport (BME KJK, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék, MSc)

Environmental Management Systems (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Experimental methods in solid mechanics (BME GMK, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, MSc)

Experimental methods in solid mechanics (BME GMK, Műszaki Mechanika Tanszék, MSc)

Fatigue and fracture  (BME GPK, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, MSc)

Fundamentals of Finite Element Method (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

History of Hungarian architecture 1. (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Hungarian Architecture 2. (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Architecture 4 (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, MSc)

History of Architecture 6. Contemporary Architecture (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Art (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Monument Protection (CEU- Department of History)

History of Theory of Architecture 1 (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of theory of architecture 2 (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Landscape Architecture (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Materials Science (BME GMK, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, MSc)

MATLAB programming (BME,TTK, Fizika Tanszék)

Mechanisms (BME GPK)

Methods of Engineering Analysis (BME ÉMK, Hidak és Szerkezetek Tanszék, MSc)

Modern History of the Middle East: Imperial and Post-Imperial Formations (CEU- Department of History)

Nonlinear mechanics  (BME ÉMK,Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Numerical Methods (BME ÉMK, Általános és Felsőgeodézia Tanszék)

Post-social urban transformation in Hungary (ELTE TTK, Regionális Tudományi Tanszék, MSc)

Preservation of historical monuments (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Regional Economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Reconstruction of Building Constructions (BME ÉPK, Épületszerkezettani Tanszék)

Renewable Energy System in Buildings I. (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Renewable Energy System in Buildings II. (BME GPK, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Rock mechanics (BME ÉMK,Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék)

Sources, Methods and New Perspectives in Ottoman History (CEU- Department of Medieval Studies )

Special Load Bearing Structures (BME ÉPK, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék)

Structural Analysis 1 (BME ÉMK, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Structural Optimization (BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

Sustainable environmental and natural resource economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Theory of Architectural Design (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Theory and Practice of Environmental Economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Transport Infrastructure and Regional Development (BME KJK, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék, MSc)

Urban and Regional Development (BME ÉMK, Út és Vasútépítési Tanszék, BSc)

Urban housing (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Urbanism (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

 

 

4. Egyéb karok, intézmények tárgyai

 

A geometria művelődéstörténete (BME TTK, Geometria Tanszék)

A klasszikus mechanika matematikai módszerei (BME TTK)

A magyar állam szervezete és kormányzata, intézményei II.: A magyarországi egyházak igazgatása és intézményei (ELTE BTK Történeti Intézet)

A MATLAB programozása (BME Természettudományi Kar, BME TTK, Fizika Tanszék)

A Szemantikus Web gyakorlati alkalmazásai (ELTE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

A szocialista örökség (ELTE BTK Történeti Intézet)

A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai (BME Természettudományi Kar)

A XIX. századi művészet kutatásának módszertani kérdései (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet)

Adatelemzési platformok (BME VIK)

Adatfeldolgozás és elemzés (ELTE Társadalomtudományi Kar)

Alkalmazott adatelemzés (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

Alkalmazott törésmechanika (BME Építőmérnöki Kar)

Analitikus mechanika (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Áramlástan (BME GPK)

Az EU környezet- és regionális politikája (BME GTK)

Az újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései (ELTE BTK)

Beruházási és finanszírozási döntések (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Betontechnológia (BME ÉMK)

Bifurkációk (ELTE TTK)

Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek (BME TTK)

Differenciálgeometria és numerikus módszerei (BME TTK, Matematika Intézet, Geometria Tanszék)

Differenciálgeometria (BME TTK Matematikai Intézet)

Differenciálgeometria 2. (BME TTK Matematikai Intézet)

Dinamika (BME GPK)

Dinamikai rendszerek (BME TTK)

Dogmatika II (Wesle János Lelkészképző Főiskola)

Egyetemes művészet a 19. században (ELTE-BTK Művészettörténeti Intézet)

Egyház és társadalom a kora újkori Magyarországon (ELTE BTK)

Életciklus-értékelés (BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék)
Empirical Reserch Methodology (BME GTK)

Energetikai mérések (BME GPK)

Environmental Effects of Transport (BME KJK)

Environmental Management of Energy (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Environmental Management Systems (BME GTK)

Építészet és kritika (BME GTK)

Épületek rekonstrukciós tervezése (BME ÉŐK)

Épületgépészeti energetika (BME GPK)

Ergonómia (BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

Evolúciós algoritmusok (BME Matematika Intézet, Analízis Tanszék)

Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Haladó lineáris algebra (BME TTK, Algebra Tanszék, MSc)

Funkcionálanalízis elmélet és gyakorlat (BME TTK, Analízis Tanszék)

Haladó vállalati pénzügy (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Helyi fejlesztés és társadalompolitika (BME GTK)

Helyszíni gyakorlat (középkor) (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Ikonográfiai alapismeretek (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Irodai hálózatok menedzsmentje (BME VIK)

Képlékenységtan (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Kő - és fafaragási ismeretek 1 - 2. (Képzőművészeti Egyetem, Szobrász Tanszék)

Kontinuummechanika (BME GPK)

Kora újkori német nyelvű kéziratok olvasása (ELTE BTK)

Környezet- és városszociológia (BME GTK)

Környezeti menedzsment (BCE)

Környezetpszichológia (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Közigazgatási rendszerek (DE Természettudományi és Technológiai Kar)

Kulturális örökségvédelmi alapismeretek (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet)

Kultúraszociológia (ELTE TTK)

Kutatásmódszertan (BME GTK Filozófia és Tudományelmélet Tanszék)

Kvantitatív kutatási módszerek és alkalmazásaik (ELTE, Társadalomtudományi Kar, Szociológia, MA)

Kvantitatív módszerek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Lemezek és héjak (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék)

Lineáris algebra (BME TTK Matematikai Intézet)

Lineáris algebra numerikus módszerei (BME VIK)

Liturgika (PPKE Hittudományi Kar)

Lokális fenntarthatósági programok (BME GTK)

Magyar egyháztörténet 1. (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Magyarország története 1918-1990 (ELTE BTK Történeti Intézet)

Magyar művészet a 19. században (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Magyar művészet a 20-21. században (ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék)

Mechanika (BME Gépészmérnöki Kar)

Mennyezetkazettás templomok táblaképeinek leolvasása (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Méretezés szeizmikus terhekre (BME ÉŐK)

Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban  (BME VIK, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)

Műemléki kőanyagok diagnosztikája (BME ÉŐK)

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak (BME TTK)

Operációkutatási programrendszerek (BME TTK)

Optimalizálási modellek (BME TTK)

Oszmán-török építészet (ELTE BTK, Turkológia)

Ökonometria (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Parciális differenciál-egyenletek (BME TTK)
Politikai küzdelmek Magyarországon 1944-1956 (ELTE BTK Történeti Intézet)

Programozás (BME TTK)

Projektív geometria (BME TTK)

Régió- és városmarketing (BME GTK, Regionális és környezetgazdaságtan Szak)

Regional Economics (BME GTK)

Rehabilitációs adatelemzés (BME GTK)

Rekonstrukciós tervezés (BME Építőmérnöki Kar, MSc)

Reneszánsz szeminárium (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Statisztika (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Statisztika és Kísérlettervezés (BME TTK)

Statisztikai módszerek (BME Gépészmérnöki Kar, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék)

Szakmai-tudományos írásgyakorlat (ELTE BTK)

Számítógépes Modellezés (BME TTK, Fizika Tanszék)

Szerkezet - és anyagvizsgáló laborgyakorlat (BME ÉMK, Hidak és Szerkezetek Tanszék)

Szerkezeti anyagok korróziója (BME GTK)

Szoftver ergonómia (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

Sustainable environmental and natural resource economics (BME GTK)

Talajmechanika (BME ÉMK)

Társtudományi Ismeretek (DE Műszaki Kar)

Technológia és Társadalom (BME GTK, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, MSc)

Téri orientáció (BME GTK, Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Területfejlesztés (BME GTK, Környezet-gazdaságtan Tanszék)

Theory and Practice of Environmental Economics (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Többváltozós statisztikai modellezés (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Történeti Földrajz (DE BTK)

Történeti szerkezettan (BME Építőmérnöki Kar, MSc)

Újkori magyar történelem II (1867-1918) (DE BTK)

Urban and Regional Development (BME ÉMK, Út és Vasútépítési Tanszék)

Üzleti intelligencia (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék)

Vállalati pénzügyek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Valószínűségszámítás (BME TTK)

Város, közlekedés, társadalom (ELTE TTK)

Vasbetonszerkezetek (BME ÉMK)

Végeselemes modellezés (BME ÉŐK, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)