TANULMÁNYÚT – PASSZÍV FÉLÉV

 

A képzés ideje alatti hosszabb tanulmányutak időpontjáról és tartalmáról - három hónapot meghaladó út esetén a passzív félév / év kezdeményezéséről - a témavezetőt, a tanszékvezetőt és írásos formában a Doktori Iskola Tanácsát a féléves tájékoztatóban kiírtak szerint, de legkésőbb három héttel szorgalmi időszak előtt tájékoztatni kell. A passzív félévről / évről, külföldi tanulmányútról való visszatérést hasonlóan írásbeli kérvénnyel jelezni kell, hogy az ösztöndíjak bérszámfejtése gördülékenyen menjen.

 

Az egyetemi Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz) rendelkezései alapján a doktoranduszi hallgatói jogviszony a hallgató írásban benyújtott kérésére szüneteltethető, de a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (6 féléves képzési idő esetén tehát a 3 félévet). Passzív félév alatt a hallgató nem jogosult hallgatói juttatásokra (ösztöndíjra, kollégiumi férőhelyre, diákigazolvány érvényesítésére). A doktorandusz hallgatói jogviszonya (miután a Doktori Iskola erről értesíti) automatikusan megszűnik, ha passzív féléveinek száma meghaladná a Működési Szabályzatban meghatározott maximumot.