MUNKATERV

 

Az elsőéves hallgatóknak - a képzési iránytól és formától (nappali vagy levelező) függetlenül - rövid munkatervet kell készíteniük. A munkaterv nem tévesztendő össze a témavázlattal, de azzal természetesen összhangban kell lennie. A munkaterv féléves bontásban tartalmazza a tervezett kutatási tevékenység fontosabb szakaszait, várható eredményeit (pl. laboratóriumi kísérlet, felmérés, tervezett tanulmányút, publikáció, nyelvvizsga stb.), de nem kell beírni a rendszeres és a kötelező tevékenységet (óraadás, óralátogatás, szakirodalom tanulmányozása stb.). A munkatervet a témavezetővel láttamoztatni kell, az első félév lezárásához beadandó.