FÉLÉVES KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

 

Minden hallgatónak minden félév végén kutatási beszámolót kell készítenie. A beszámoló egyoldalas összefoglaló a félévben végzett kutatási tevékenységről, ezt a beszámoló aláírásával a hallgató témavezetője is igazolja. A teljesített kutatási feladatok mellett szerepel a beszámolóban a félévben elkészült publikációk listája is.

 

A beszámoló melléklete: a félév során megjelent publikációk másolata vagy különlenyomata, a konferencián tartott előadások kivonata. A felsorolt mellékletek nélkül előadásokra, publikációra kreditpont nem adható, féléves kutatási beszámoló hiányában az index nem zárható le.