A DOKTORI KÉPZÉST LEZÁRÓ ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI:

 

Lezárt index (első félévben leadott munkatervveltémavázlattal, félévenként leadott kutatási beszámolókkal és mellékleteikkel)

 

Előírt kötelező tananyag elsajátítása

Választott tárgyak teljesítése

Publikációkkal is igazolt kutatómunka