ANNOUNCED DOCTORAL TOPICS FOR 2021/2022

  

 
Dr. Benkő Melinda: Middle Class Mass Housing in Post-Socialist Cities - Poszt-szocialista városok lakótelepei (highly supported)
 
Dr. Benkő Melinda: Mass Housing Neighborhoods - A tömeges lakásépítés városnegyedei (highly supported)
 
 
 
 
Dr. Harmathy Norbert: Complex energy performance and environmental analysis of smart buildings - Intelligens épületek komplex energetikai és környezettudatossági vizsgálata (supported)

Dr. Hegyi Dezső: Analysis of the failure of technical textiles - Műszaki textíliák tönkremenetelének vizsgálata (supported)

Dr. Kádár Bálint: Data Driven urban Design: Planning oriented Smart City models based on the space usage of locals and visitors - Adatalapú településfejlesztési módszerek: tervezést segítő városmodellek lakók és látogatók térhasználatai alapján (highly supported)

Dr. Kádár Bálint: Hálózatos turisztikai fejlesztési modellek települési identitásrétegek függvényében (highly supported)

Dr. Károlyi György: Tranziens káosz disszipatív mechanikai rendszerekben (highly supported)

Dr. Károlyi György: Mechanics of random filamentary networks - Véletlen rúdhálózatok mechanikai viselkedése (highly supported)

Dr. Kissfazekas Kornélia: Changes in the approach of urban planning/urban design in the former ’communist countries’ - Az ’50-es évek. Hatalom és városépítészet - szemlélet-és formaváltások a volt államszocialista Országokban (highly supported)

Dr. Kissfazekas Kornélia: Morphologic analysis of historical settlements, connections of urban morphology and sustainability - Történeti települések morfológiai elemzése, a városalaktani jellemzők és a fenntarthatóság összefüggései - (supported)

Dr. Kissfazekas Kornélia: Városi folyamatok az államszocializmus idején 1945-89 (highly supported)

Dr. Krähling János: Magyar újkori építészettörténeti kutatások (highly supported)

Dr. Marótzy Katalin: Közigazgatási épületek a dualizmus korában (highly supported)

Dr. Pluzsik Anikó: FRP-vel erősített vasbeton betongerendák analitikus modellezése (highly supported)

Dr. Rabb Péter: Similarities and differences between architecture of tombs in Iran and Ottoman Empire especially in the field of brick structures - Az iráni és az oszmán sírépítészet összehasonlítása – a téglaépítészet térhódítása (supported)

Dr. Sajtos István: Falazott boltozatok, mint húzószilárdság nélküli héjszerkezetek, statikája (highly supported)

Dr. Sipos András: Fracture patterns of concrete structures - Vasbeton tartók repedésképei (highly supported)

Dr. Sipos András: Morphology of fracture via continuum mechanics - Repedés-morfológia a kontinuummechanika eszközeivel (highly supported)

Dr. Várkonyi Péter: Stability of rocking, impacting, and slipping systems - Billegő, ütköző és csúszó rendszerek stabilitása (highly supported)

Dr. Várkonyi Péter: Computational form finding of structures - Számítógépes szerkezeti formakeresés (supported)

Dr. Zsembery Ákos: Preservation of monuments of highly vulnerable materials and structures - theoretical and practical approaches - Különösen sérülékeny anyagú és szerkezetű műemlékek védelme – elvi és gyakorlati megközelítések (highly supported)