PHD FOKOZATOT SZEREZTEK EGYÉNI FELKÉSZÜLÉSSEL 1994-TŐL

 

Név

PhD disszertáció címe

PhD védés

Szoboszlai Mihály

Elektronikus építészeti portfolió számítógépes hálózaton

1996

Bársony János

Betonszilárdság vizsgálata megépült vasbetonszerkezetekben

1997

Deákné Simon Anikó

Parkolóházak tervezésének egyes tartó és épületszerkezeti kérdései

1997

Brenner János

Stadtebanliche Entwicklung und baurecht in Ungarn-Zusammenhange, Enstehun, aktuller Stand und Ausblick

1997

Liebhauser József

Nagyteres főleg sportcélú épületek külső térelhatároló szerekezeteinek megválasztása

1997

Ali Sasi Issa

Emergency Planning with special lefernce to Lybia

1997

Kin Chun Soo

Revitalization Tendency on Railway Stations and Their Suorroundings

1997

Korom Pál

Épületszerkezeti elemek kapcsolatrendszerei

1997

Csorba Zoltán

A budapesti lakóépület vagyon rehabilitációjá-nak időszerű kérdései

1997

Méhes Balázs

Az építészeti szabadkézi rajz szerkezeti felépítésének oktatása új módszertani megközelítésben

1998

Kocsis Lajos

Faszerkezetű sajátházak külső falai

1999

Lőrincz Zoltán

Térszervezési tendenciák a mai magyar református templomépítészetben

1999

Locsmándi Gábor

A magyar településtervezés cél- és eszközrendszere a nemzetközi gyakorlat tükrében, különös tekintettel a településfejlesztés gazdasági szabályozására.

2000

Kőszeghy Attila

Határozatlansági jegyek a területi tervezésben a Felső-Tiszavidék térségi tervezési folyamatok példáján

2001

Makovényi Ferenc

Mezőgazdasági építészet: Porta, Tanya, Farm

2001

Vajk Károly

Torzfelületeket érintő hiperbolikus paraboloidok alkalmazhatóságának vizsgálata kontúrpontok szerkesztésénél.

2001

Magyar Zoltán

Emigráns magyar épitészektről és szerkesztő-mérnökökről a XX. század eszmáramlataiban.

2001

Vörös Győző

Az ókori Egyiptom templomépítészete

2001

Juharyné Koronkay Andrea

A szerkezetválasztás és az akusztikai tervezés összefüggései

2002

Hajpál Mónika

Égetés hatására fellépő változások vizsgálata homlok-köveknél

2002

Bárdné Feind Teréz

A vizuális mérnöki kommunikáció alapjainak elsajátítási folyamata

2002

Kalmár Miklós

A historizmus kutatás új metodikájáról

2003

Armuth Miklós

Fa tartószerkezetek konstruálása és mechanoszorptív viselkedése

2004

Szeberényi Imre

 

2003

Anthony Gall

Kós Károly műhelye

2005

Körner Zsuzsa

A telepszerű lakásépítés története Magyarországon 1850 és 1945 között

2005

Orosz Bálint

Az építészeti örökség helyi védelmének kérdései és településrendezési összefüggései

2005

Simon Tamás

Beton munkahézag nyírási teherbírása a fogadóbeton felületi durvaságának függvényében

2005

Müller Ferenc

Gyakorlati informatológia

2006

Tari Gábor

Színösszhangzattan – geometriai jelleg a színek harmóniájában

2006

Vukov Konstantin

A középkori Esztergomi palota épületei

2006

Fülöp Zsuzsanna

Épületszerkezetek teljesítményelvű holisztikus szemléletű tervezése

2007

Üveges Gábor

Új párhuzamok az építészeti és képzőművészeti formaalkotásban

2008

Strommer László

Történeti boltozati formák geometriai elemzése és ábrázolása a CAD eszközeivel

2008

Lányi Erzsébet

Környezettudatos épített környezet – a modellváltás elvei és eszközei

2011

Szabó László

Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése, különös tekintettel az energiahatékonyság korszerű eszközökkel való befolyásolására

2014

Juhász Károly

The effect of synthetic fibre reinforcement on the fracture energy of the concrete


2018

Hajnal István

Stigmatizált ingatlanok értékcsökkenésének megállapítása

2020