TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK A DOKTORI KÉPZÉSRŐL

 

A doktori képzés célja, hogy a Csonka Pál Doktori Iskola doktoranduszai magas színvonalon készíthessék el PhD fokozatuk megszerzéséhez szükséges disszertációjukat és teljesítsék a fokozatszerzéshez szükséges feltételeket.

A képzésre jelentkezni a meghirdetett témákra lehet a jelentkezési lap és mellékletek benyújtásával, a felvételi hirdetmény szerint, a témavezetővel történt előzetes egyeztetés alapján.

A doktori képzés folyamán legfontosabb a folyamatos kutatási tevékenység, melyet a doktorandusz témavezetője irányítása alatt végez. A kutatás eredményeiről tudományos közleményekben – publikációkban – kell számot adni. A fokozat megszerzéséhez úgynevezett minősített (WoS, Scopus) folyóiratokban való publikálás szükséges, az adott téma ilyen folyóiratairól a témahirdetésben lehet előre tájékozódni, a fokozatszerzés feltételeinek rövid összefoglalóját az Iskola honlapján lehet megtekinteni.

A nyolc féléves doktori képzés során a hallgatók kötelező és választható tárgyakat is teljesítenek, a Képzési terv szerint témavezetőjükkel egyeztetve az oktatásban is részt vehetnek.