PhD ÓRAREND

A Csonka Pál Doktori Iskola adminisztrációja egységesen, a Neptun-rendszeren belül történik. Belépni (a graduális képzésben már használt) Neptun-kóddal illetve jelszóval lehet, és tárgyfelvétel előtt be kell iratkozni aktív félévre. Határidők a BME általános ütemterve szerint. A tárgyfelvétellel kapcsolatos technikai problémákban a DI adminisztrációja (Béldi Anna, Szilárdságtan Tanszék), szakmai kérdésekben pedig a DI titkára (Fehér Krisztina) tud segíteni.

Választható tárgyként bármely olyan szakmérnöki képzésen/más karon/más egyetemen oktatott (MSc szintű vagy doktori iskolai) tantárgy felvehető, aminek felvételi kérelmét az adott félévre a Doktori Iskola Tanácsa elfogadta, illetve amik az elmúlt félévekben akkreditálva lettek - lásd tantárgylista)