FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Tanévnyitó

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar szervezett PhD képzésének évnyitója az őszi szorgalmi időszak kezdetén várható, az érintettek erről meghívót kapnak. Az évnyitó után kerül sor elsőévesek számára a beiratkozásra, illetve tájékoztatást adunk a féléves teendőkről, és a kötelező órarendi elfoglaltságok idejéről illetve helyéről.

 

Mindenki beiratkozásához szükséges:

kitöltött beiratkozási lap (A doktori iskola honlapjáról lehet letölteni, a ’Hallgatói tudnivalók’ menüpont alatt. Kérjük, a beiratkozási lapot olvashatóan töltsék ki, és írják alá. Az e-mail cím megadásakor ügyeljenek arra, hogy biztonságosan működő címet adjanak meg, mert a továbbiakban minden hivatalos tájékoztatót oda fogunk küldeni.)

Az adminisztratív teendőkkel és az oktatással kapcsolatos kérdésekről a hallgatókat a beiratkozási lapon megadott e-mail címükön értesítjük.

 

 

Félévzárás:

 

  

Pontos teendők félévzáráskor:

 

1. A tantárgyak eredményének regisztrálása

Kötelező jelleggel:

- tudományos kutatómunka (témavezető nevén), kreditértéke félévtől függően változó. Teljesítését - a hallgató előrehaladása alapján - a témavezető igazolja, eredményét a tudományos adminisztráció vezeti fel az elektronikus rendszerbe.

- tudományos publikáció (Dr. Domokos Gábor nevén), kreditpont számítása a félévben született publikációk alapján. Teljesítését a hallgató az adott félévben megjelent publikációk másolataival igazolja, az eredményt ezek alapján a tudományos adminisztráció vezeti fel az elektronikus rendszerbe.

- aktuális kötelező féléves tantárgy (oktató nevén), kreditértéke 4, eredményét a tudományos adminisztráció vezeti fel az elektronikus rendszerbe.

Választott jelleggel:

- építészmérnöki ismeretek oktatása (tanszékvezető nevén), kreditértéke 6 kredit félévente. Teljesítését - az oktatott óraszám alapján - a tanszékvezető igazolja, eredményét a tudományos adminisztráció vezeti fel az elektronikus rendszerbe.

- szabadon választott tantárgyak (adott oktató nevén), kreditérték 2 illetve 0. Eredményét az adott oktatók vezetik fel az elektronikus rendszerbe. Amennyiben a tantárgy felvétele a Neptun rendszerben akadályba ütközik, a tárgy teljesítéséről lepecsételt és aláíratott igazolást kell mellékelni, ami alapján a teljesítést a Doktori Iskola adminisztrációja vezeti át az elektronikus rendszerbe.

 

2. Féléves kutatási beszámoló és a publikációk igazolása

- Kutatási beszámoló (nagyjából egy oldalas beszámoló a félév tudományos eredményeiről) a témavezető aláírásával

- Munkaterv és Témavázlat (CSAK a legelső félév végén szükséges) a témavezető aláírásával

- Publikációs lista (publikációk felsorolása, jelleg megjelölése, pl. angol nyelvű cikk hazai folyóiratban; csak az adott félévben megjelent cikkek, konferenciák)

- Publikációk igazolása (folyóiratcikk: szkennelt változat címlappal és tartalomjegyzékkel, konferencia-előadás: diasor, konferencia részvétel igazolás vagy konferencia program)

  

3. Beiratkozási lap vagy a félévre vonatkozó esetleges passzív félév kérelem leadása. Kérünk minden hallgatót, hogy a következő félévre vonatkozó esetleges passzív-félév kérelmeket megadott határidőig nyújtsák be, hogy az ösztöndíj-kifizetés gördülékenyen menjen.